דף הבית  ›  הטקס  ›  נישואים קונסרבטיביים ורפורמיים
ראשי אורתודוכסי
קונסרבטיבי
אזרחי חילוני
נישואים קונסרבטיביים ורפורמיים
אופיו של הטקס הרפורמי/קונסרבטיבי דומה לטקס המסורתי המוכר, והוא כולל חופה, אמירת שבע הברכות ושבירת כוס. עם זאת הוא נבדל מהטקס האורתודוקסי בשני עניינים:

א. הוא שיוויוני והדדי - הכלה יכולה להעניק טבעת לגבר ולשבור כוס. עקרון השוויון בא לידי ביטוי גם בנוסח הכתובה, שהינה הצהרה של בני הזוג אודות מחויבותם ההדדית ותוכניותיהם המשותפות להקמת משפחה בישראל

ב. הוא מאפשר לבני-הזוג להוסיף ביטוי אישי על הטקס המסורתי. בני הזוג מוזמנים ליטול חלק בעיצוב הכתובה יחד עם הרב, שידריך וינחה אותם, בבחירת נוסחים שונים של ברכות, שילוב ברכות בני משפחה וחברים, הוספת קטעי קריאה ושירה המבטאים אותם ועוד.

בישראל אין הכרה בנישואים קונסרבטיביים או רפורמיים וטקס הנישואים המתקדם אינו מעניק את האפשרות להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין. אי לכך זוגות אשר נישאים בטקס נשואים מתקדם צריכים להינשא גם בנישואים אזרחיים. המדינה מכירה בטקסי נישואים הנערכים כדין במדינות שונות (נישואים אזרחיים), ורושמת את בני הזוג במרשם האוכלוסין כנשואים.

השלכות הנישואים לגבי הילדים
חשוב להדגיש: מעמדם של הילדים בכל הנוגע לכשרותם והשתייכותם הלאומית והדתית, אינו יכול להיפגע מעצם הבחירה בנישואים אלטרנטיביים, שלא באמצעות הממסד הרבני. מעמד הילדים לצורך רישום הדת והלאום במרשם האוכלוסין יקבע לפי האם, ובמידה והאם היא יהודיה, ירשמו הילדים כיהודים. התקשרות ההורים בטקס נישואים לא אורתודוכסי אינה מהווה גורם בשאלות ממזרות ויוחסין. הילדים לא יפגעו מבחירתם של ההורים, ובמידה ויבחרו בכך, יוכלו להינשא באמצעות הרבנות בבוא היום. זכויותיהם המשפטיות של הילדים מובטחות ללא כל קשר לבחירת ההורים לגבי מיסוד הקשר.