דף הבית  ›  הטקס  ›  נישואים אזרחיים בחו"ל
ראשי אורתודוכסי קונסרבטיבי
אזרחי
חילוני
נישואים אזרחיים בחו"ל
נישואים אזרחיים בחו''ל הם החלופה היחידה למי שמעוניין שמדינת ישראל תתייחס אליו כאל נשוי רשמית. על פי המדיניות הנהוגה כיום, טקס נישואים אזרחי הנערך בחו"ל מקנה לבני הזוג את הזכות להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין (קרי בתעודת הזהות). אי לכך בני זוג שנישאים בנישואים אזרחיים נחשבים כנשואים בפני כלל רשויות השלטון וגופים פרטיים בישראל.

תקפות הנישואים לצרכי גירושין וגט ענייני הגירושין של בני זוג יהודיים מסורים באופן בלעדי, מכוח חוק, לבתי הדין הרבניים. לפיכך, במידה ובני הזוג יבקשו לפרק את קשר הנישואים יהיה עליהם לפנות, בכל מקרה לבית הדין הרבני לצורך הסדרת הגט. גם אם בית הדין הרבני או בית המשפט לא יעניקו תוקף מלא לנישואים אזרחיים, קיימת אפשרות שבית הדין הרבני ידרוש גט לחומרא.

משום קרבתה לישראל, קפריסין היא המדינה שבה נערכים רוב הנישואים האזרחיים בחו''ל, אבל ישראלים רבים נישאים גם במדינות אחרות וישנן חברות נסיעות המתמחות בארגון הטקס בחו"ל.